Gedragsregels


  ***** TEAM SOARES BRAZÃO *****

Team Soares Presents Boxing & K-1 Kickboxing & Muay Thai

Adres : Gymzaal “ Landje”, SchiedamseVest 188, naast oogziekenhuis achter metro station Leuvehaven.

INSCHRIJF FORMULIER  STICHTING TEAM SOARES

Extra training mogelijk voor dewedstrijd vechters van:  
***** Team Soares *****          
1- Pads training & one-to-one training
2- Muay Thai & Clinch techniek training
3– Boxingtraining
4– Kracht -en conditie training
    (Bootcamp, hard lopen en intervaltraining)        

                                

DOJO GEDRAGSETIQUETTE.

• De leraar wordt altijd  als “sensei” aangesproken of  als “trainer”. 

• Als men met een sensei praat of iets vraagt staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier.  Evenzo als de sensei iets staat uit te leggen.

• Het dragen van sieraden is streng verboden tijdens de training.

• In de dojo heeft men respect voor iedereen daar aanwezig.

• Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige sensei “Trainer”.

• Men volgt altijd op wat door de sensei “Trainer” wordt opgedragen (in alle redelijkheid).

• Men zorgt in verband met de hygiëne dat men schoon is. Voordat men de dojo betreedt dient men altijd de voeten te hebben gewassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.

• Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond tijdens de training.

• Bij het te laat komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo 100 KEER OPDRUKKEN of totdat de sensei het sein geeft om de les tegaan volgen.

• Geef nooit in het openbaar kritiek op de sensei “Trainer” tijdens het lesgeven, maar spreek eventueel de sensei daar persoonlijk op aan na de les.

• Wanneer men sensei “Trainer” is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer. Geef dus altijd het goede voorbeeld.

• De aanwezige sensei/ “Trainer” draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over TeamSoares uit laat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag.

•Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.

INFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
 2. Men dient zich tijdens de training te houden aan de dojo gedragsetiquette.
 3. Iedereen die bij Team Soares traint is verplicht contributie te betalen, ook de A-klassen vechters van Team Soares.
  *Het is ook mogelijk per kwartaal ofjaarlijks de contributie te betalen met een korting.
 4. De trainers zijn niet aansprakelijk voor blessures en/of ongevallen tijdens trainingen en activiteiten van Team Soares.
 5. De trainers zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken (door verlies of diefstal) van eigendommen of beschadiging(en) daarvan tijdens trainingen en activiteiten van Team Soares.
 6. Opzegging als lid van Team Soares kan alleen schriftelijk geschieden middels een opzeggingsbrief, te overhandigen aan de sensei (trainer Noel Soares). De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. De contributie voor het lopende kwartaal en de bijdrage voor het lopende jaar blijven voor het geheel verschuldigd, zodat er geen restitutie plaats vindt.
 7. In geval van langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of stage, kan de contributie tijdelijk worden stopgezet, doch alleen na tijdig overleg vooraf.
 8. In geval van financiële problemen zal geprobeerd worden om tot een oplossing te komen, doch alleen na tijdig overleg vooraf.
 9. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de veroorzaker(s) / dader(s).
 10. In de toekomst dient men Team Soares te machtigen voor het automatisch innen van het inschrijfgeld, hiertoe dient het bijgesloten formulier “machtiging incasso algemeen” gebruikt te worden.
 11. Lesgeld kan al naar gelang de economische ontwikkeling in Nederland zonder overleg worden verhoogd of verlaagd (in alle redelijkheid).
 12. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen.

INSCHRIJF FORMULIER  STICHTING TEAM SOARES